XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Dubai

Hello Kitty Run Dubai 2018

09:00 - 13:0009:00 - 13:00
Fri 14 Dec

Registration

Adult Kitty (16 yrs+)
125.00 AED
ALL AGES
Large Size T-shirt
Adult Kitty (16 yrs+)
ALL AGES
1
125.00 AED
Small Size T-Shirt
Adult Kitty (16 yrs+)
ALL AGES
1
125.00 AED
XL SizeT-shirt
Adult Kitty (16 yrs+)
ALL AGES
1
125.00 AED
XS Size T-Shirt
Adult Kitty (16 yrs+)
ALL AGES
1
125.00 AED
XXL Size T-shirt
Adult Kitty (16 yrs+)
ALL AGES
1
125.00 AED
more info less info
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
110.00 AED
ALL AGES
2XS Size T-Shirt
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
ALL AGES
1
110.00 AED
4XS Size T-Shirt
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
ALL AGES
1
110.00 AED
Medium Size T-Shirt
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
ALL AGES
1
110.00 AED
Small Size T-Shirt
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
ALL AGES
1
110.00 AED
XS Size T-Shirt
Junior Kitty (4 - 16 yrs)
ALL AGES
1
110.00 AED
more info less info
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
400.00 AED
ALL AGES
2XS Size T-Shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
4XS Size T-Shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
Large Size T-shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
Medium Size T-Shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
Small Size T-Shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
XL SizeT-shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
XS Size T-Shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
XXL Size T-shirt
Family Kitty (2 x adults; 2 x kids)
ALL AGES
4
400.00 AED
more info less info
Team Kitty (10 x adults)
1,000.00 AED
ALL AGES
2XS Size T-Shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
4XS Size T-Shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
Large Size T-shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
Medium Size T-Shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
Small Size T-Shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
XL SizeT-shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
XS Size T-Shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
XXL Size T-shirt
Team Kitty (10 x adults)
ALL AGES
10
1,000.00 AED
more info less info